Arbetssätt – Facebook och Twitter

 

Facebook

Vi skapar en företagsprofil för ditt företag på Facebook där vi med hjälp av bilder, logga och text från din hemsida skapar ett välkomnande för dina besökare. Varje månad uppdaterar vi Facebookkontot med nyheter, länkar eller bilder. Så länge inte du bidrar med något eget material så tar vi ansvaret för ditt Facebookkonto och ser till att den hela tiden är uppdaterad.

 

I den månatliga kostnaden ingår två uppdateringar. Utöver de ordinarie uppdateringarna kostar det 99 kr per uppdatering.

 

Twitterföljare

Vi skapar en företagsprofil för ditt företag på Twitter och frambringar en välkomnande stämning med bilder och texter från din hemsida eller med egen text. För att kunna jobba in Twitterföljare kommer vi be dig ge oss ett antal sökord och fraser som har direkt koppling till ditt företag, produkter och tjänster. Eventuellt kommer vi att komplettera dina sökord för att förstärka möjligheten till fler följare. Varje månad söker vi ut relevanta och potentiella kunder efter valda sökord och följer dem för din räkning. Tanken är att de ska följa dig tillbaka, men det finns inga garantier för att de gör det. Över tid kommer du att få en bank av Twitterföljare att kommunicera med tack vare den här tjänsten.

 

I den månatliga kostnaden ingår två uppdateringar. Utöver de ordinarie uppdateringarna kostar det 99 kr per uppdatering.Klicka på produkter för att se hela vårt utbud.