Arbetssätt - Google Annonsering

 

Förarbete

Förarbete Google Annonsering handlar om Google sökningar. Varje sökning är en chans för dina produkter och tjänster att upptäckas. I samråd med dig som kund väljer vi ett antal sökord och fraser som passar in på just dina produkter och tjänster. Utifrån valda sökord bygger vi sedan upp dina annonser på ett säljande och relevant sätt. Till detta väljer du rätt geografi och några andra parametrar som vi förankrar med dig.

 

Optimering

Några dagar efter att vi tryckt på startknappen för dina annonskampanjer så börjar vi göra ett antal analyser. En viktig analys är att vi går igenom dina sökord. Analysen består kortfattat av att vi kollar klickfrekvensen och sorterar bort sökord/annonser med dåligt resultat. På det sättet får vi upp kvalitén på kampanjen och därmed fångar vi in besökare som är intresserade av dina produkter och tjänster på ett bättre sätt. En stor anledning till att många företag väljer att annonsera med Google är mätbarheten. Din annonskampanj kan mätas med bl.a. antal besökare, klickfrekvens, kostnad per klick mm.

 

Rapporter och uppföljning

Till varje kampanj tar vi fram rapporter som visar utfallet. Rapporterna är ett viktigt verktyg som visar hur väl vi har optimerat dina kampanjer, för att fortsättningsvis kunna erbjuda en kostnadseffektiv annonsering. Informationen vi får fram i rapporterna är ovärderlig inför kommande kampanjer.Klicka på produkter för att se hela vårt utbud.